Dzisiaj jest 20 czerwca 2024r. Rozgrywka 2, Tura 2.

Regulamin


§1) Tylko jedno konto na gracza.

1.1) Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto.
1.2) Przekazanie konta innym osobą jest zakazane.
1.3) Przekazanie hasła innym osobą jest zakazane.

§2) Nazewnictwo

2.1) Nie należy używać imiąn i nazwisk osób realnych.
2.2) Nie należy używać nazw zastrzeżonych produktów ani firm.
2.3) Nie należy używać nazw partii używanych w realu.

§3) Wspólne łącze internetowe

3.1) Jeżeli paru graczy ma wspólne łącze internetowe należy to zgłosić do supportu gry. Jeżeli takie konta nie zostaną zgłoszone zostaną zbanowane.
3.2) Od zbanowania konta z powodu multikonta można się odwołać w ciągu 3 dni.
3.3) W odwołaniu należy udowodnić, że konta te nie są multikontami.

§4) Komunikacja

4.1) Zabronione jest obrażanie innych członków społeczności gry.
4.2) Zabronione jest używanie wulgaryzmów w każdej postaci.
4.3) Zabronione jest publikowanie treści uznawanych za kontrowersyjne oraz naruszających zasady współżycia społecznego.
4.4) Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.
4.5) Groźby i szantaże dotyczące życia realnego oraz podszywanie się pod obsługę gry prowadzą do wykluczenia z gry.
4.6) Zakazane jest przesyłanie listów-łańcuszków, linków do gier konkurencyjnych lub systemów premiowych.
4.7) Zabronione jest zaśmiecanie supportu.

§5) Awarie i błędy w grze

5.1) Administratorzy gry Wirtualne Państwo dołożą wszelkich starań aby zapewnić ciągłą dostępność wszystkich usług lecz żaden użytkownik nie może żądać udostępnienia usług.
5.2) Każdy gracz jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania błędów do Supportu. Wykorzystywanie błędów jest zabronione.

§6) Kary

6.1) Konto może zostać zablokowane lub usunięte bez podania przyczyny. Nie dotyczy to przewinień zawartych w regulaminie gry.
6.2) Konto może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
6.3) Gracz ma prawo do sprzeciwu. Sprzeciw należy nadesłać do 7 dni od dnia nałożenia blokady na konto.
6.4) Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu, płatne rozszerzenia gry nie są zwracane ani przedłużane. Również ich koszty nie są zwracane.
6.5) W uzasadnionych przypadkach (na przykład działania na szkodę gry) obsługa gry ma prawo zablokować lub wykluczyć z gry konto gracza z powodów innych niż podane w niniejszym regulaminie.

§7) Pozostałe

7.1) Administracja gry Wirtualne Państwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu graczy o treści planowanych zmian.
7.2) Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2013r. i obowiązuje wraz z późniejszymi zmianami.Logowanie

E-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?

Reklama